Ako efektívne propagovať nehnuteľnosť na prenájom

Súčasná digitálna éra zmenila spôsob propagácie nehnuteľností. Väčšina záujemcov o prenájom začína svoj proces hľadania na internete, preto je dôležité mať silnú prítomnosť najmä v online priestore a vedieť ich tu zaujať.

Ako na férové vyúčtovanie energií

Na to, aby bolo vyúčtovanie spotrebovaných energií v prenajatom byte spravodlivé, je nevyhnutné pravidelne odpisovať stavy meračov. V tomto článku preskúmame, kedy tak treba robiť a ako zo získaných informácií o stavoch vyhotoviť vyúčtovanie pre nájomcu.

Výpoveď z nájmu bytu (2. časť)

V tomto článku sa dozviete:
– musí mať výpoveď z nájmu bytu písomnú formu
– čo všetko musí výpoveď z nájmu obsahovať
– kde získate vzor výpovede z bytu pripravený právnikom
– kedy je výpoveď z nájomnej zmluvy neplatná

Výpoveď z nájmu bytu (1. časť)

V tomto článku sa dozviete:
– na akú dobu môžete uzatvoriť zmluvu o prenájme nehnuteľnosti
– z akých dôvodov sa môže nájomný pomer skončiť
– či môžete predčasne vypovedať nájomnú zmluvu uzatvorenú na dobu určitú

Riziká prenájmu bytu bez zmluvy

prenájom bez nájomnej zmluvy

Prenajímanie bytu bez písomnej nájomnej zmluvy je stále lákavé pre mnohých prenajímateľov. Mylne sa totiž domnievajú, že ak nemajú s nájomcom uzatvorenú písomnú nájomnú zmluvu, prenajímajú byt bez zmluvy. Ústna dohoda o prenájme sa však tiež považuje za zmluvu. Na nasledujúcich riadkoch budeme rozoberať, aké riziká takýto prenájom prináša.

Vyúčtovanie za plyn

Ako porozumieť vyúčtovanie za plyn

Z čoho sa skladá cena plynu a čo znamenajú položky vo vyúčtovacej faktúre od dodávateľa? V tomto článku sa venujeme vyúčtovaniu za dodávku zemného plynu do nehnuteľnosti, ktorú prenajímate.

Funkcia Náklady

články - funkcia Náklady

Funkcia Náklady slúži na zadávanie cien energií dodávaných do vašej nehnuteľnosti. V tomto článku si vysvetlíme, ako tieto ceny vyčítať z vyúčtovacích faktúr od vašich dodávateľov.

Vyúčtovanie elektriny

Vyúčtovanie za elektrinu

Vyúčtovanie spotrebovaných energií sa môže zdať ťažko zrozumiteľné, najmä, ak sa cena energie skladá z viacerých položiek, ako je to pri elektrine. V tomto článku si vysvetlíme, čo jednotlivé položky vo vyúčtovaní za elektrickú energiu znamenajú a čo tvorí cenu elektriny.

Prenájom so psom

články - Prenájom s domácim zvieraťom

Ako prenajímatelia ste sa už zrejme rozhodovali, či prenajať byt záujemcovi so psom alebo iným domácim zvieraťom. Tu je niekoľko výhod, ktoré vám takýto prenájom môže priniesť.

Ako ušetriť pri prenajímaní

články - Ako ušetriť pri prenajímaní

Odrádza vás prenajímanie nehnuteľnosti vo vlastnej réžii z dôvodu, že si vyžaduje viac času, úsilia a zodpovednosti? V tomto článku si povieme, ako vašu nehnuteľnosť efektívne propagovať, kde zohnať vzor nájomnej zmluvy pripravenej právnikom, aj ako mať prehľad o príjmoch z prenájmu.

Vyúčtovanie kúrenia (3. časť)

články - Ako porozumieť vyúčtovaniu energií a služieb (3. časť)

Ak sa vám zdá rozpočítanie množstva dodaného tepla do vášho bytu zložité a neprehľadné, poradíme vám, ako porozumieť vyúčtovaniu za kúrenie a lepšie sa v ňom zorientovať.

Ako porozumieť vyúčtovaniu energií a služieb? (1. časť)

Vyúčtovanie energií

Účet za spotrebované energie a služby vo vašej nehnuteľnosti vám bol doručený do konca mája, určite už teda viete, ako váš nájomca hospodáril. V tomto článku si vysvetlíme, ako rozumieť vyúčtovaniu, ktoré ste obdržali od správcu alebo spoločenstva vo vašom dome.

5 zásad, ako mať dobré vzťahy s nájomcom

články - 5 zásad, ako mať dobré vzťahy s nájomcom

Dodržiavanie morálnych zásad v nájomnom vzťahu je dôležité rovnako ako v každom inom obchodnom a medziľudskom vzťahu. Dopomôže k vybudovaniu rešpektu a dôvery medzi vami a vaším nájomcom, čo vedie k zlepšeniu komunikácie. Vďaka tomu dokážete jednoduchšie riešiť situácie, v ktorých sa môžete ocitnúť.

Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?

články - Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?

Ako často a v akej výške môžete vášmu nájomcovi zvýšiť nájomné? Zvyšovanie nájomného je téma, ktorá vyvoláva veľa otázok a často vedie k napätiu medzi oboma stranami, preto sa v tomto článku pozrieme na to, kedy a za akých podmienok ste oprávnený túto zmenu voči vášmu nájomcovi vykonať.

Ako zariadiť byt na prenájom

články - Ako zariadiť byt na prenájom

Otázku, ako zariadiť byt určený na prenájom, si kladie alebo kládol každý prenajímateľ. Pri kúpe zariadenia myslite na to, komu by ste najradšej byt prenajali. Vyberajte nábytok, ktorého časti sa dajú ľahko nahradiť v prípade poškodenia, je flexibilný a farebne neutrálny.

Trvalý pobyt v prenajatom byte

články - Trvalý pobyt v prenajatom byte

Mal by prenajímateľ umožniť nájomcovi nahlásiť si trvalý pobyt v prenajatom byte? V článku sa dočítate, či sú s prihlásením trvalého pobytu spojené nejaké riziká.

Práva a povinnosti pri prenájme bytu

články - Práva a povinnosti pri nájme bytu

V tomto texte sa dočítate, kto zodpovedá za drobné opravy v prenajatom byte a aké ďalšie povinnosti má prenajímateľ a nájomca pri nájme bytu.

Prenájom bytu nájomcovi s dieťaťom

články - Prenájom bytu nájomcovi s dieťaťom

Na nasledujúcich riadkoch si prečítate, za akých podmienok môže prenajímateľ vysťahovať nájomcu s malým dieťaťom z bytu pri neplatení nájomného a kedy mu musí poskytnúť náhradné bývanie.

3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia

články - 3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia

Čo vás čaká pred prenajatím bytu a čo treba zariadiť počas prenájmu? V tomto článku sa dočítate: 1. kde nájsť vzor nájomnej zmluvy od právnika, 2. ako urobiť vyúčtovanie energií a čo robiť, aby nájomca uhradil nedoplatky, 3. ako mať dôkladný prehľad o príjmoch a výdavkoch z prenájmu.

Podľa ktorého zákona prenajímať byt

články - Podľa ktorého zákona prenajímať byt

V tomto článku sa pozrieme na to, podľa ktorého zákona je pre prenajímateľa výhodnejšie prenajímať byt, podľa 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka alebo 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu.

Prenajímanie bytu bez nájomnej zmluvy

články - Prenajímanie bytu bez nájomnej zmluvy

Prenajímate byt bez nájomnej zmluvy? Alebo si to aspoň myslíte? Aj ústna dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom je zmluva o prenájme bytu. Je výhodnejšie mať uzatvorenú ústnu alebo písomnú nájomnú zmluvu?

Vzor nájomnej zmluvy

vzor nájomnej zmluvy

V článku sa dočítate, ako rýchlo a jednoducho získate vzor nájomnej zmluvy na byt pripravený právnikom a iné právne dokumenty potrebné pri prenájme nehnuteľností.