Financie

Ako ušetriť pri prenajímaní

články - Ako ušetriť pri prenajímaní
Odrádza vás prenajímanie nehnuteľnosti vo vlastnej réžii z dôvodu, že si vyžaduje viac času, úsilia a zodpovednosti? V tomto článku si povieme, ako vašu nehnuteľnosť efektívne propagovať, kde zohnať vzor nájomnej zmluvy pripravenej právnikom, aj ako mať prehľad o príjmoch z prenájmu.

Úvod

Do nehnuteľnosti na prenájom ste sa rozhodli investovať preto, že si chcete zabezpečiť stabilný príjem z prenájmu, ale počas celého procesu (od propagácie nehnuteľnosti, cez prípravu nájomnej zmluvy, až po správu nehnuteľnosti a sledovanie príjmov a výdavkov) sa výdavky častokrát zbytočne navýšia. Ak sa teda pýtate, ako ušetriť pri prenajímaní, skúste si celú správu nehnuteľnosti zabezpečiť sami. Prenajímatelia na to využívajú rôzne typy softvérov, ktoré za nich vykonávajú činnosti súvisiace so správou nehnuteľností, aby si prenájom zjednodušili.

Zefektívnenie prenajímania nehnuteľnosti

Softvér vďaka svojim rôznorodým funkciám prenajímateľom prináša zefektívnenie úloh a činností spojených s prenajímaním. Automatizáciou týchto procesov vedia ušetriť čas a znížiť náklady, ktoré by pri využití služieb tretích strán (makléra, právnika, účtovníka) boli oveľa vyššie. Na slovenskom trhu na to slúži portál trh.eu, ktorý dokáže generovať právnikom pripravené nájomné zmluvy, poskytnúť detailné informácie o príjmoch a výdavkoch spojených s prenajímaním nehnuteľností, či vygenerovať podklad k daňovému priznaniu k dani z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti.

Príprava nájomnej zmluvy právnikom

Portál generuje nájomné zmluvy a iné dokumenty súvisiace s prenájmom, ktoré reflektujú znenia aktuálne platných a účinných právnych predpisov. Ich znenie vopred pripravil právnik tak, aby v nich boli chránené vaše práva ako majiteľa a ujasnené povinnosti nájomcov. To vám môže ušetriť právne náklady v prípade sporov. Zároveň portál poslúži pri organizovaní a ukladaní nájomných zmlúv a dokumentov. Tu si ich budete vedieť pozrieť, otvoriť, stiahnuť, kedykoľvek ich budete potrebovať.

Sledovanie príjmov z prenájmu

Na to, aby ste mohli sledovať finančnú situáciu vašej nehnuteľnosti a jej vývoj, je potrebné zaznamenávať všetky náklady a príjmy súvisiace s prenájmom. Zároveň je to dôležitý predpoklad na to, aby ste si splnili svoje zákonné povinnosti týkajúce sa dane z nehnuteľnosti. Portál vám poskytne podrobný prehľad o všetkých príjmoch a výdavkoch, ako aj pohľadávkach a záväzkoch voči vašim nájomcom. Dokáže vám vyčísliť ročnú návratnosť investície do nehnuteľnosti a odhadnúť výšku dane z príjmu z prenájmu nehnuteľností. Takéto presné finančné údaje vám pomôžu robiť rozhodnutia založené na dátach, vyhnúť sa finančným chybám a optimalizovať svoje rozpočty.

Propagácia nehnuteľnosti

Pri propagácii poskytnite potenciálnym nájomcom čo najvernejší obraz o vašej nehnuteľnosti, čo fotografie úplne nedokážu. Doplňte preto fotografie aj video obhliadkou, vďaka ktorej si záujemcovia môžu dôkladne prezrieť nehnuteľnosť ešte pred osobnou obhliadkou. Video obhliadka poskytne komplexnejší obraz a potenciálni záujemcovia tak vedia lepšie posúdiť, či nehnuteľnosť spĺňa ich kritéria. Vďaka tomu ušetríte čas zbytočnými obhliadkami. Portál trh.eu umožňuje vložiť do inzerátu k nehnuteľnosti na prenájom aj video obhliadku, čím zefektívni celý proces propagácie a výberu nájomcu.

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - ako na prenájom bytu
Správa nehnuteľností

Ako na prenájom bytu

články - nedoplatky za energie
Správa nehnuteľností

Čo urobiť, aby nájomca uhradil nedoplatky za energie?

Ako porozumieť vyúčtovanie za plyn
Návod

Vyúčtovanie za plyn