Financie

Vyúčtovanie elektriny

Vyúčtovanie za elektrinu
Vyúčtovanie spotrebovaných energií sa môže zdať ťažko zrozumiteľné, najmä, ak sa cena energie skladá z viacerých položiek, ako je to pri elektrine. V tomto článku si vysvetlíme, čo jednotlivé položky vo vyúčtovaní za elektrickú energiu znamenajú a čo tvorí cenu elektriny.

Úvod

Pod pojmom vyúčtovanie elektriny sa myslí vyúčtovacia faktúra za elektrinu a slúži na vyrovnanie rozdielu medzi cenou vami (alebo vášho nájomcu) spotrebovanej energie a platbami, ktoré ste zaplatili. Výsledok vyúčtovania môže byť preplatok alebo nedoplatok. Ročné vyúčtovanie za elektrinu sa zvyčajne vystavuje 1 x za rok podľa fakturačnej oblasti vášho odberného miesta, buď na základe odpočtu elektromera alebo odhadom. Váš dodávateľ elektriny vám môže vystaviť aj mimoriadne vyúčtovanie, napríklad v prípade ukončenia zmluvy, výmeny prístroja, pri zmene sadzby alebo na vašu žiadosť.

Ako čítať vyúčtovanie

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu sa môže zdať ťažko zrozumiteľná, jej podobu a presný rozpis všetkým dodávateľom energií v SR predpisuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Vyúčtovanie pozostáva z meraných a základných služieb. Merané služby sú tie, ktorých spotreba sa dá odmerať elektromerom. Základné (pomerové) služby sa nedajú odmerať, preto je ich cena vypočítaná pomerom medzi cenou za službu a počtom mesiacov odoberania služby. Z čoho sa teda cena za elektrickú energiu skladá?
1. dodávka elektriny
2. distribúcia elektriny

Do dodávky elektriny spadajú:
merané služby
– cena za elektrinu
– spotrebná daň

základné služby 
– mesačná platba za jedno odberné miesto

Distribúcia elektriny zahŕňa:
merané služby
– platba za systémové služby
– platba za prevádzkovanie systému
– variabilná zložka tarify za distribúciu
– platba za straty pri distribúcii elektriny
– odvod do jadrového fondu

základné služby
– pevná mesačná zložka tarify za mesiac

Čo tvorí cenu za elektrinu?

Keď sa pozriete do vyúčtovacej faktúry od vášho dodávateľa elektrickej energie, uvídite cenu za elektrinu podrobne rozdelenú do toľkých položiek, že sa v tom pravdepodobne stratíte. Ani my nerozumieme, prečo sú faktúry písané takto zložito. Pre lepšiu orientáciu sme pre vás pripravili obrázok, z ktorého vám bude jasnejšie, čo tvorí celkovú cenu za elektrinu. Aby vám portál trh.eu urobil vyúčtovanie pre vášho nájomcu, v sekcii Náklady zadávajte ceny v jednotkách kWh a vrátane DPH. Ak teda jednotlivé položky vo vašom vyúčtovaní nie sú uvedené s DPH alebo v kWh, prepočítajte ich predtým, ako ich do portálu zadáte.

Nasledujúci obrázok je ukážka jedného zo spôsobov, ako môžete nájsť položky rozpísané vo vyúčtovacej faktúre.

články - Ako čítať vyúčtovanie za elektrinu

Ak vás zaujíma, ako sa orientovať vo vyúčtovaniach za ostatné energie a služby, prečítajte si aj:
Ako porozumieť vyúčtovaniu energií a služieb? (1. časť)
Ako porozumieť vyúčtovaniu energií a služieb? (2. časť)
Ako porozumieť vyúčtovaniu energií a služieb (3. časť)

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - 3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia
Správa nehnuteľností

3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia

články - Prenájom s domácim zvieraťom
Správa nehnuteľností

Prenájom so psom

Financie

Ako na férové vyúčtovanie energií