Questions & Answers

Ako začať

Registrácia na portál trh.eu je bezplatná a po zaregistrovaní môžete online asistenta používať s programom Základ bezplatne počas 1 roka. Pri registrácii vyplňte všetky požadované polia správne, informácie, ktoré zadáte pri registrácii, bude online asistent používať pri generovaní nájomných zmlúv a ostatných právnych dokumentov. Po zaregistrovaní vstúpite do portálu a otvorí sa vám stránka vášho profilu, na ktorej môžete informácie o sebe upravovať a dopĺňať.

Predplatiteľské programy

Vďaka bezplatnej registrácii si môžete vyskúšať používanie online asistenta na rok zdarma prostredníctvom programu Základ, ktorý umožňuje pridať 1 nehnuteľnosť a 4 nájomné pomery a generuje dokumenty s vodoznakom. Alebo si jednoducho vyberiete jeden z predplatiteľských programov Plus alebo Profi. Program Plus umožňuje oproti programu Základ využívať rozšírené služby asistenta. Môžete v ňom nahrať neobmedzený počet nehnuteľností, nájomcov a nájomných pomerov a dokumenty generovať bez vodoznakov. Program Profi ešte navyše otvára prístup k funkcii finančný prehľad, ktorý umožňuje robiť analýzy, mať prehľad o uhradených a neuhradených nájmoch, o platbách po splatnosti. Funkcia finančná závierka umožňuje zase vytvoriť podklad pre daňové priznanie.

Prístup k bezplatnému programu Základ je obmedzený na obdobie jedného roka. Po tomto období si môžete vybrať medzi predplatiteľskými programami Plus a Profi.

Používanie programu Základ sme nastavili až na jeden rok preto, aby ste mali možnosť prejsť si celým procesom prenájmu od vytvorenia nájomnej zmluvy cez vyúčtovanie spotrebovaných energií a služieb nájomcovi až po podanie daňového priznania. Ak sa po roku používania rozhodnete, že nechcete online asistenta pre prenajímateľov ďalej používať, vaše dáta ostanú u nás uložené ešte po dobu 12 mesiacov. Počas tohto obdobia sa k nim môžete vrátiť a používať ich naďalej tak, že si predplatíte program Plus alebo Profi. Ak sa k nim nevrátite, po uplynutí tohto obdobia ich natrvalo vymažeme.

V súčasnosti sa dá predplatné objednať emailom, cez telefón alebo vyplnením kontaktného formulára a následne platbou na účet. Do budúcnosti pripravujeme aj online platby cez platobnú bránu.

Dokumenty

Tvorba nájomnej zmluvy cez portál je možná prostredníctvom funkcie Tvorba dokumentov alebo pri vytváraní nového nájomného pomeru. Po vyplnení všetkých povinných údajov vám asistent vygeneruje nájomnú zmluvu vo formáte pdf., ktorú si môžete uložiť alebo priamo z portálu vytlačiť.

Nájomné zmluvy aj iné dokumenty sú napísané tak, aby v nich boli ošetrené vaše aj nájomcove práva a povinnosti a aby boli chránené vaše záujmy. Vstupovaním do nájomných zmlúv by sa mohlo stať, že pozmeníte text tak, že už vaše záujmy chrániť nebude. Prípadne, zmluva nebude obsahovať všetky náležitosti, ktoré má a môže sa stať, že s ňou neobstojíte v prípadnom súdnom spore.

Technické dotazy

Webový server, na ktorom je prevádzkovaný portál trh.eu, je serverom virtuálnym a prenajímame si ho od spoločnosti Microsoft. Všetky heslá uchovávame v databáze v šifrovanej podobe, takže heslo, ktoré na portál zadáte, si neviem pozrieť ani my, ani nikto iný.

Neposkytujeme žiadne záruky týkajúce sa dostupnosti dát, preto je veľmi dôležité, aby akékoľvek dáta, ktoré si k nám nahráte alebo nám poskytneme, ste mali uchované aj u seba. Hoci používame najnovšie softwarové a hardwarové technológie, nevieme zaručiť, že portál bude vždy dostupný.

Začnite spravovať
vaše prenájmy už dnes

Vďaka bezplatnej registrácii si môžete vyskúšať portál trh.eu na rok zdarma

Vzor nájomnej zmluvy od právnika, vyúčtovanie energií