Návod

Funkcia Náklady

články - funkcia Náklady
Funkcia Náklady slúži na zadávanie cien energií dodávaných do vašej nehnuteľnosti. V tomto článku si vysvetlíme, ako tieto ceny vyčítať z vyúčtovacích faktúr od vašich dodávateľov.

Úvod

Portál trh.eu vie za vás vypočítať nájomcovu spotrebu energií presne za obdobie, v ktorom si vašu nehnuteľnosť prenajímal. Potrebujete k tomu pravidelne odpisovať stavy meračov (na začiatku a konci nájomného vzťahu a kalendárneho roka) a tieto stavy evidovať v sekcii Merače. Rovnako treba poznačiť ceny energií a služieb, na to slúži funkcia Náklady.

Nemerané služby

Pri nemeraných službách neviete odmerať, koľko váš nájomca danej služby spotreboval. Preto správca alebo spoločenstvo na konci roka iba zistí celkový účet za službu a ten rozráta jednotlivým vlastníkom bytov. Berie pritom do úvahy počet osôb, ktoré v byte spoločne žijú. Ceny služieb vám rozpíše vo vyúčtovacej faktúre a vy ich zadáte do portálu v časti nemerané služby.

Merané služby

Takisto vám správca alebo spoločenstvo posiela vyúčtovaciu faktúru za studenú vodu, teplú vodu a kúrenie (teplo). Do portálu údaje zadáte v konkrétnej nehnuteľnosti, v ktorej zvolíte funkcia Náklady:

Studená voda

Cena za 1 m3 studenej vody = jednotková cena studenej vody * koeficient (ak bol vo vyúčtovaní použitý)

Teplá úžitková voda

Stočné za 1 m3  = jednotková cena studenej vody * koeficient (ak bol vo vyúčtovaní použitý)
Cena za 1 m3 TÚV (spotrebná zložka) = (spotrebná zložka fixná + spotrebná zložka variabilná) / reálna spotreba v m3
Základná zložka = základná zložka fixná + základná zložka variabilná

Teplo

Spotrebná zložka = náklad na spotrebnú zložku / počet dielikov (odpočet z merača)
Základná zložka = náklad na základnú zložku
Náklady na rozúčtovanie = poplatok na rozúčtovanie

Plyn

O tom, čo obsahuje vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu sme písali v článku Vyúčtovanie za plyn. Pre vyhotovenie vyúčtovania potrebuje portál z faktúry vedieť údaje: cena za 1 m3 plynu, ktorú vám dodávateľ účtoval v zúčtovacom období a fixnú mesačnú platbu za 12 mesiacov.

Cenu za 1 m3 plynu = cena 1kWh (súčet ceny dodávateľa, ceny distribúcie a ceny prepravy * množstvo nachádzajúce sa v 1 m3 (spaľovacie teplo))
Fixná mesačná platba za 12 mesiacov  = (fixná mesačná sadzba dodávateľa + fixná mesačná sadzba za distribúciu + fixná mesačná sadzba za prepravu) * 12 mesiacov * 1,2 DPH

Elektrina

Ceny za spotrebovanú elektrickú energiu na portáli rozdeľujeme na dodávku a distribúciu elektriny (merané služby) a na platbu za odberné miesto a za príkon (základné služby). Ceny sa tu uvádzajú s DPH v jednotkách kWh. Ak teda jednotlivé položky vo vašom vyúčtovaní nie sú uvedené s DPH alebo v kWh, prepočítajte ich predtým, ako ich do portálu zadáte.

Dodávka silovej elektriny = (cena za elektrinu + spotrebná daň) * 1,2 DPH
Cena za distribúciu elektriny = (platba za systémové služby + platba za prevádzkovanie systému + variabilná zložka tarify za distribúciu + platba za straty pri distribúcii elektriny + odvod do jadrového fondu) * 1,2 DPH
Platba za odberné miesto = výška mesačnej platby za odberné miesto * 12 mesiacov * 1,2 DPH
Platba za príkon = pevná mesačná zložka tarify * 12 mesiacov * 1,2 DPH

 

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - 5 zásad, ako mať dobré vzťahy s nájomcom
Správa nehnuteľností

5 zásad, ako mať dobré vzťahy s nájomcom

články - odpis stavu meračov
Správa nehnuteľností

Odpis stavu meračov

články - Prenájom s domácim zvieraťom
Správa nehnuteľností

Prenájom so psom