Financie

Ako na férové vyúčtovanie energií

Na to, aby bolo vyúčtovanie spotrebovaných energií v prenajatom byte spravodlivé, je nevyhnutné pravidelne odpisovať stavy meračov. V tomto článku preskúmame, kedy tak treba robiť a ako zo získaných informácií o stavoch vyhotoviť vyúčtovanie pre nájomcu.

Prečo robiť evidenciu spotreby

Spravodlivé a transparentné vyúčtovanie spotrebovaných energií v prenajatom byte je jedným z kľúčových aspektov, ktoré ovplyvňujú kvalitu vzťahu s vaším nájomcom. Keď nájomca vidí, že jeho účty za energie sú presné, je pravdepodobnejšie, že bude lojálny a zodpovedný voči vašej nehnuteľnosti.

Na to, aby vyúčtovanie bolo naozaj správne vyrátané a nájomca zaplatil len za to, čo skutočne spotrebuje, je nevyhnutné, aby ste pravidelne chodili odpisovať stavy meračov do prenajímanej nehnuteľnosti. Robte tak vždy na začiatku a konci nájomného vzťahu a na začiatku alebo konci kalendárneho roku.

Ako robiť evidenciu nájomcovej spotreby

Stav meračov zaznamenajte do dokumentu s názvom Protokol o stave meračov. Vygeneruje vám ho trh.eu so všetkými potrebnými údajmi. Nezabudnite uviesť dátum, kedy ste stav meračov odpisovali a vy aj nájomca ho potvrďte svojimi podpismi.

Stavy meračov môžete odpísať počas návštevy nehnuteľnosti za účelom jej kontroly. Podľa Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb. máte ako prenajímateľ právo požadovať prístup do bytu za účelom skontrolovať, či ho nájomca užíva dohodnutým spôsobom. Teda, či nájomca byt nedevastuje, či v ňom nechýba inventár, či vykonáva bežnú údržbu a drobné opravy a v neposlednom rade, či sa nedopúšťa činností zakázaných v zmluve (stavebné úpravy, fajčenie, chovanie zvierat a pod.). Slušné je vopred si s nájomcom dohodnúť dátum a čas návštevy nehnuteľnosti, pri kontrole sa sústrediť len na podstatné veci a potom ihneď odísť, aby ste ho zbytočne nezaťažovali a nevyrušovali.

Ako urobiť vyúčtovanie energií

Hodnoty odpísané z meračov poslúžia ako základ pre výpočet nájomcovej spotreby energií. K vyhotoveniu vyúčtovania potrebujete poznať aj cenu energií od vášho dodávateľa. Zistíte ju z vyúčtovacej faktúry, ktorú vám dodávateľ energie doručí raz ročne a to na konci zúčtovacieho obdobia. Tieto dva údaje – jednotková cena energie a nájomcova spotreba odpísaná z meraču vám postačia na to, aby ste vedeli nájomcovu spotrebu vyčísliť v peniazoch. Potom už ju stačí len odpočítať od preddavkov, ktoré vám nájomca zaplatil.

Zdajú sa vám tieto výpočty príliš zložité? S vyúčtovaním vám pomôže portál trh.eu. Poskytne vám prehľad o vašich nákladoch na energie, možnosť evidovať si od nájomcov prijaté preddavky, aj značiť si aktuálne stavy meračov. Na základe týchto všetkých údajov urobí celé vyúčtovanie za vás a vy budete mať prehľad o všetkých vašich finančných záväzkoch a pohľadávkach voči nájomcovi. Nájomca vďaka tomu nezaplatí o nič menej, ako v skutočnosti spotreboval. Ak vám z vyúčtovania vyjde preplatok, teda nájomca na preddavkoch zaplatil viac, ako spotreboval, vždy a bez zbytočného odkladu mu peniaze vráťte.

Takéto férové jednanie pri financiách vám pomôže vybudovať si s nájomcom dôveru a prispieť k dlhodobému a stabilnému nájomnému vzťahu.

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - ako na prenájom bytu
Správa nehnuteľností

Ako na prenájom bytu

Správa nehnuteľností

Ako efektívne propagovať nehnuteľnosť na prenájom

články - 3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia
Správa nehnuteľností

3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia