Právna poradňa

Výpoveď z nájmu bytu (1. časť)

V tomto článku sa dozviete: - na akú dobu môžete uzatvoriť zmluvu o prenájme nehnuteľnosti - z akých dôvodov sa môže nájomný pomer skončiť - či môžete predčasne vypovedať nájomnú zmluvu uzatvorenú na dobu určitú

Doba trvania nájomného pomeru

Dobu trvania nájomného pomeru si vždy dohodnite s nájomcom v nájomnej zmluve. Rovnako tam nezabudnite uviesť za akých podmienok môže jedna alebo druhá strana zmluvu predčasne ukončiť. Vo všeobecnosti existujú dve možnosti, na akú dlhú dobu môžete vašu nehnuteľnosť prenajať:

Prenájom na dobu určitú:

Pri takomto type prenájmu musí byť v nájomnej zmluve uvedená konkrétna doba trvania nájmu. Táto doba sa môže pohybovať od niekoľkých mesiacov po niekoľko rokov, v závislosti od dohody medzi vami a vaším nájomcom. Prenájom na dobu určitú odporúčame najmä pri prenajímaní bytu. Nájomnú zmluvu na byt na dobu určitú môžete uzatvoriť podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu (v tomto prípade vždy na dobu určitú). Zmluvu pre vás pripraví portál trh.eu.

Prenájom na dobu neurčitú:

Existuje tiež možnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, a to podľa Občianskeho zákonníka. V takomto prípade sa doba nájmu neobmedzuje konkrétnym termínom, ale nájomná zmluva zostáva platná, kým nie je ukončená jednou zo strán podľa zákonných podmienok. Na dobu neurčitú môžete prenajímať akúkoľvek nehnuteľnosť, ale určite neodporúčame takto prenajímať byt. Bližšie porovnanie prenájmu podľa OZ na dobu neurčitú a podľa zákona o krátkodobom nájme bytu si môžete prečítať v článku Podľa ktorého zákona prenajímať.

Poznámka: Na Slovensku je pomerne častou praxou prenajímanie nehnuteľnosti (najmä bytu) bez písomnej nájomnej zmluvy. Vedzte, že keď nemáte nájomnú zmluvu v písomnej forme a nájomné vám nájomca platí v hotovosti, takýto nájomný pomer spravuje Občiansky zákonník ako nájomný pomer na dobu neurčitú.

Ako môžete ukončiť nájomný pomer

Nájomný pomer, ktorý ste uzatvorili s nájomcom sa môže skončiť z týchto dôvodov:
a) skončí sa doba, na ktorú bol prenájom dohodnutý (pri dobe určitej),
b) písomne sa dohodnete na ukončení (nájomca aj vy musíte s ukončením súhlasiť)
c) vy alebo nájomca ukončíte nájomný pomer písomnou výpoveďou z dôvodu uvedeného v zákone,
d) vy alebo nájomca písomne odstúpite od nájomnej zmluvy za podmienok uvedených v nájomnej zmluve alebo z dôvodov uvedených v zákone
e) prenajímaná nehnuteľnosť zanikne

Môžete dať nájomcovi predčasnú výpoveď?

Môže nastať situácia, že vy ani nájomca nechcete pokračovať v spoločnom nájomnom pomere. V takom prípade sa môžete písomne dohodnúť na ukončení. Nemôžete ale podať jednostrannú predčasnú výpoveď, ak na to nemáte dôvod uvedený v zmluve alebo v zákone. Ak ste svoju nehnuteľnosť prenajali na dobu určitú, ste povinný ju nájomcovi prenajímať až do skončenia tejto doby. Rovnako ani nájomca nemôže počas plynutia nájomnej zmluvy na dobu určitú chcieť nájomný pomer ukončiť bez dôvodu uvedeného v zmluve alebo v zákone.

Zmluvu ste vy aj nájomca uzatvorili dobrovoľne, a preto je dôležité, aby ste sa riadili zmluvnými záväzkami, ktoré ste si sami dohodli. Dodržiavanie zmlúv je základným prvkom právneho poriadku, spoločenskej spravodlivosti a zabezpečuje, že spoločnosť funguje efektívne, spravodlivo a predvídateľne.

Prečítajte si aj článok Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
vzor nájomnej zmluvy
Právna poradňa

Vzor nájomnej zmluvy

články - Ako správne podpísať zmluvu?
Právna poradňa

Ako správne podpísať zmluvu

články - Podľa ktorého zákona prenajímať byt
Právna poradňa

Podľa ktorého zákona prenajímať byt