Správa nehnuteľností

3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia

články - 3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia
Čo vás čaká pred prenajatím bytu a čo treba zariadiť počas prenájmu? V tomto článku sa dočítate: 1. kde nájsť vzor nájomnej zmluvy od právnika, 2. ako urobiť vyúčtovanie energií a čo robiť, aby nájomca uhradil nedoplatky, 3. ako mať dôkladný prehľad o príjmoch a výdavkoch z prenájmu.

Prenajímanie vo vlastnej réžii so sebou prináša situácie, kedy musíte zastúpiť funkciu realitného makléra, inokedy právnika a niekedy zase účtovníka. Prvým predpokladom úspešného prenájmu je, že nájdete serióznych nájomníkov, ktorí sa budú o vašu nehnuteľnosť dobre starať a budú načas platiť nájomné. Ak ste ich už našli, zrejme si myslíte, že to najťažšie máte za sebou. Ale čaká vás ešte mnoho iných situácii, ktorým budete čeliť. Pozrime sa na situácie, ktoré prenajímatelia riešia najčastejšie.

1. Vzor nájomnej zmluvy od právnika

Pred vytvorením nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti je dobré sa orientovať v zákonoch upravujúcich prenájom. Získate tak informácie, čo ste povinný uviesť v nájomnej zmluve a na čo by ste nemali zabudnúť, aby ste predišli nejasnostiam o tom, kto má aké povinnosti a práva. Preto jej písaniu venujte náležitú pozornosť, alebo si nájomnú zmluvu vygenerujte cez portál trh.eu.

Pri prenajímaní existujú okrem nájomnej zmluvy aj iné dokumenty, ktoré budete potrebovať. Napr.: Odovzdanie nehnuteľnosti do užívania nájomcovi, Protokol o stave meračov, Odstúpenie od nájomnej zmluvy, atď. Na to, aby ste ich vedeli napísať správne, je dobré poznať, ktoré náležitosti by mali podľa zákona obsahovať. Alebo sa zaregistrujte na portáli trh.eu, ktorý vám tieto a veľa ďalších dokumentov potrebných pri prenajímaní, automaticky vygeneruje. Dokumenty na portáli pripravuje právnik a sú priebežne aktualizované podľa legislatívnych zmien.

2. Vyúčtovanie energií a nedoplatky

Na to, aby ste zistili, koľko energií nájomca spotreboval, je potrebné evidovať stav meračov na začiatku a konci nájomného vzťahu a na konci kalendárneho roka. Túto spotrebu vyjadríte v peniazoch spolu so spotrebovanými nemerateľnými službami a odpočítate ju od preddavkov, ktoré vám už nájomca zaplatil. Tak zistíte, či nájomcovi vznikol preplatok alebo nedoplatok. S vyhotovením vyúčtovania vám opäť pomôže portál. Vyúčtovanie nakoniec nájomcovi preukázateľne doručte, aby ste mali dôkaz, že je o vzniknutom nedoplatku informovaný. Vďaka tomuto významne zvýšite pravdepodobnosť, že nájomca dlžnú čiastku uhradí.

Podrobne sa tejto téme venujeme v samostatnom článku:
Vyúčtovanie energií pri prenájme →

Niektorí prenajímatelia vyúčtovanie spotreby energií nevyhotovujú. Ak vznikne u dodávateľov služieb nedoplatok, dajú ho zaplatiť nájomcovi a v prípade preplatku si peniaze nechajú. Aby bolo vaše konanie voči nájomcovi spravodlivé, odporúčame takéto vyúčtovanie robiť každý kalendárny rok a v zmluve uviesť, že nájomca sa zaväzuje nedoplatky uhradiť a vy zase prípadný preplatok nájomcovi vrátiť.

3. Prehľad o príjmoch a výdavkoch z prenájmu

Na to, aby ste vedeli, či je vaša nehnuteľnosť zisková, by ste mali priebežne sledovať rozdiel medzi príjmami a výdavkami a vedieť aký je váš hospodársky výsledok z prenájmu. Ten potom dáte do pomeru k cene nehnuteľnosti, za ktorú ste ju obstarali a zistíte akú má vaša investícia ročnú návratnosť. V predplatiteľskom programe PROFI urobí trh.eu všetky výpočty za vás a vygeneruje vám finančnú závierku, ktorá vám tieto ukazovatele poskytne a zároveň poslúži ako podklad k daňovému priznaniu.

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - ako na prenájom bytu
Správa nehnuteľností

Ako na prenájom bytu

články - Ako zistiť, či bude vaša nehnuteľnosť výnosová
Financie

Ako zistiť výnosnoť vašej nehnuteľnosti

články - správa bytového domu
Správa nehnuteľností

Merateľné a nemerateľné služby v bytovom dome (článok 3 z 3)