Právna poradňa

Vzor nájomnej zmluvy

vzor nájomnej zmluvy
V článku sa dočítate, ako rýchlo a jednoducho získate vzor nájomnej zmluvy na byt pripravený právnikom a iné právne dokumenty potrebné pri prenájme nehnuteľností.

Úvod

Ak ste sa rozhodli prenajímať svoju nehnuteľnosť bez realitky, stojíte pred otázkou, kde získať vzor nájomnej zmluvy. Prípadne, kto vám pripraví nájomnú zmluvu a iné právne dokumenty potrebné pri prenájme bytu. Vzor nájomnej zmluvy na byt si viete rýchlo a pohodlne stiahnuť z internetu. Následne si ho nechajte skontrolovať odborníkom, či je plne v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi. Rovnako rýchlo si viete nájomnú zmluvu vytvoriť prostredníctvom portálu trh.eu. Jej znenie je pripravené právnikom a bude reflektovať všetky špecifiká vášho nájomného pomeru. (Pri prenajímaní bytu budete potrebovať aj iné právne dokumenty, ktoré si tu viete vyhotoviť.)

Ako získať vzor nájomnej zmluvy

Rozhodnutie prenajímať byt bez pomoci realitnej kancelárie sprevádza niekoľko otázok, ktoré musíte sami vyriešiť. Prvou z nich je, ako vytvoriť vhodnú nájomnú zmluvu. Na internete je k dispozícii množstvo informácií a vzorov nájomných zmlúv, ktoré vám pomôžu takýto dokument vytvoriť. Hľadanie vzoru nájomnej zmluvy na internete je jednoduché a rýchle. Stačí zadať do vyhľadávača kľúčové slová ako „vzor nájomnej zmluvy“, „nájomná zmluva na byt“ alebo „nájomná zmluva na prenájom bytu“, a vy sa dostanete k množstvu stránok, ktoré ponúkajú rôzne vzory nájomných zmlúv. Ak použijete takýto vzor nájomnej zmluvy stiahnutý z internetu, je na mieste uistiť sa, že je v súlade s právnou legislatívou na Slovensku a obsahuje všetky náležitosti, ktoré zákon vyžaduje.

Prečo je lepšia nájomná zmluva pripravená právnikom

Rovnako rýchly spôsob, ako získať dobre napísanú nájomnú zmluvu, je registrácia na portáli www.trh.eu. Na portáli vyplníte údaje o sebe, vašom nájomcovi a informácie o prenajímanej nehnuteľnosti. Ihneď vám bude automaticky vygenerovaná nájomná zmluva, ktorej vzor pripravil právnik. Takže bude plne v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi vrátane právnych predpisov Európskej Únie a bude reflektovať všetky špecifiká vášho nájomného pomeru. Pri tvorbe máte aj voliteľnú možnosť vložiť ustanovenie o navýšenie nájomného o mieru inflácie alebo ustanovenie o odstúpení od zmluvy.

Vzory nájomných zmlúv na iné nehnuteľnosti ako byt

Používanie portálu je veľmi jednoduché a prevedie vás celým nájomným pomerom od začatia až po jeho skončenie. Pri prenajímaní nehnuteľnosti nastanú situácie, v ktorých budete potrebovať aj iné dokumenty, ku ktorým budete pravdepodobne hľadať vzor. Prvou z takýchto situácií bude fyzické odovzdanie nehnuteľnosti do užívania nájomcovi. Je to dôležitý fakt, ktorý si treba tiež zaznamenať a poslúži vám k tomu protokol o odovzdaní. Ak spolu s nehnuteľnosťou prenajímate aj nejaké hnuteľné veci, vytvorte si inventárny zoznam a nechajte si ho podpísať nájomcom, keď mu nehnuteľnosť odovzdávate. Ak sa počas nájmu inventár zmení (donesiete nový, zoberiete starý), opäť si nechajte podpísať inventárny zoznam. Aspoň raz za rok by ste mali ísť do vami prenajatej nehnuteľnosti a odpísať aktuálne stavy všetkých meračov. K tomu si môžete na portáli tiež vygenerovať dokument, ako aj k mnohým ďalším udalostiam, ktoré počas prenájmu nastanú, až po výpoveď pri skončení nájomného pomeru.

Používaním portálu získate cenné informácie o tom, čo musíte od vašich nájomcov vyžadovať a čo pre nich zabezpečiť. Poskytne vám finančné analýzy, vďaka ktorým budete mať prehľad o uhradených a neuhradených nájmoch od nájomcov, o platbách po splatnosti a celkových výnosoch z prenájmu vašich nehnuteľností. Vyexportuje dáta do daňového priznania pre vás alebo pre vaše účtovné oddelenie.

Ak prenajímate inú nehnuteľnosť ako byt, viete si tu vytvoriť aj nájomnú zmluvu na nebytový priestor alebo nájomnú zmluvu na stavbu. Potom už stačí si zmluvu len vytlačiť a podpísať.

O tom, ako správne podpísať nájomnú zmluvu, si môžete prečítať v tomto článku:
Ako správne podpísať zmluvu →

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - Kedy musíte nájomcovi poskytnúť bytovú náhradu
Právna poradňa

Kedy musíte nájomcovi poskytnúť bytovú náhradu

články - Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?
Správa nehnuteľností

Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?

články - Podľa ktorého zákona prenajímať byt
Právna poradňa

Podľa ktorého zákona prenajímať byt