Právna poradňa

Riziká prenájmu bytu bez zmluvy

prenájom bez nájomnej zmluvy
Prenajímanie bytu bez písomnej nájomnej zmluvy je stále lákavé pre mnohých prenajímateľov. Mylne sa totiž domnievajú, že ak nemajú s nájomcom uzatvorenú písomnú nájomnú zmluvu, prenajímajú byt bez zmluvy. Ústna dohoda o prenájme sa však tiež považuje za zmluvu. Na nasledujúcich riadkoch budeme rozoberať, aké riziká takýto prenájom prináša.

Prenájom bez písomnej nájomnej zmluvy

Na základe skutočnosti, že vo vzťahu k bytu býva niekto iný a platí vám za to, je možné rozhodnúť, že medzi vami existuje nájomná zmluva, aj keď nemáte pod žiadny papier. Takýto vzťah bude fungovať, ak sa s vaším nájomcom budete vedieť za každých okolností na všetko dohodnúť. Vy aj nájomca teda budete presne dodržiavať, čo ste si ústne dohodli na začiatku nájomného vzťahu. V ideálnom prípade to tak bude. Čo však v čase, keď sa nájomný vzťah nebude vyvíjať ideálne? Vtedy je naozaj dobre, aby ste si písomnú nájomnú zmluvu mali.

Riziká prenájmu bez zmluvy pre prenajímateľa:

1. Prídete o výhody zo zákona o krátkodobom nájme bytu

Ak prenajímate byt, isto viete, že prenájom takejto nehnuteľnosti môže byť spravovaný buď Zákonom o krátkodobom nájme bytu 98/2014 Z.z. alebo Občianskym zákonníkom 40/1964 Zb. Podrobné porovnanie oboch zákonov sme urobili v článku Podľa ktorého zákona prenajímať . Po jeho prečítaní zistíte, že pre vás ako prenajímateľa je oveľa výhodnejšie prenajímať byt podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. Ten však ukladá povinnosť uzatvoriť s nájomcom písomnú nájomnú zmluvu. Ak písomnú zmluvu nemáte, znamená to, že prenájom bol dohodnutý na základe ústnej zmluvy a teda je spravovaný Občianskym zákonníkom. Ako prenajímateľ teda máte všetky povinnosti vyplývajúce z paragrafu § 712 Občianskeho zákonníka, vrátane poskytnutia náhradného bývania nájomcovi, ktorý sa ocitne v hmotnej núdzi.

2. Nájomca prestane platiť nájomné

Môže nastať situácia, že nájomca prestane platiť nájomné, alebo ho začne platiť v inej (nižšej) výške. Vy bez písomnej nájomnej zmluvy nebudete vedieť preukázať, koľko má nájomca platiť. Predsa ste sa dohodli len ústne, mohol zle počuť, alebo môže tvrdiť, že ste sa dohodli na niečom inom. V takýchto situáciách majte na pamäti, že neplatenie nájomného nie je trestný čin (ani priestupok). Polícia preto nie je kompetentná takýto problém riešiť a určite vám v takejto situácii nepomôže. Udať neplatiča na polícii teda nemá žiadny zmysel. Viac si k tejto téme prečítate v článku Nájomca prestal platiť nájomné .

3. Neviete preukázať, s akým vybavením ste byt prenajali

Každý prenajímateľ, ktorý prenajíma zariadený byt, by mal k nájomnej zmluve priložiť inventárny zoznam. Ten by mal obsahovať nielen pomenovanie všetkých hnuteľných veci, ktoré sa v byte nachádzajú, ale v prípade elektrospotrebičov aj značku a výrobné číslo. Predídete tak situáciám, že nájomcovi odovzdáte byt s úplne novou chladničkou a po dvoch rokoch, keď budete byt preberať, chladnička bude oveľa staršieho dátumu a inej značky.

4. Nájomca nechce uhradiť nedoplatky za energie

Ak prenajímate byt bez písomnej nájomnej zmluvy, pravdepodobne nemáte s nájomcom dohodnuté, akú peňažnú čiastku zo sumy, ktorú vám platí, tvorí nájomné a akú čiastku použijete na platbu preddavkov na energie a služby spojené s prenájmom bytu. Čo však v prípade, že nájomca míňa viac energií, ako ste predpokladali? Použijete celú peňažnú sumu od neho na zaplatenie energií? A ak nie, ako ho donútite, aby nedoplatky na energiách zaplatil?

Písomná nájomná zmluva vás chráni aj v takýchto situáciách. Vyhotoví vám ju portál trh.eu.

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - Podľa ktorého zákona prenajímať byt
Právna poradňa

Podľa ktorého zákona prenajímať byt

Právna poradňa

Výpoveď z nájmu bytu (2. časť)

články - Práva a povinnosti pri nájme bytu
Správa nehnuteľností

Práva a povinnosti pri prenájme bytu