Financie

Vyúčtovanie kúrenia (3. časť)

články - Ako porozumieť vyúčtovaniu energií a služieb (3. časť)
Ak sa vám zdá rozpočítanie množstva dodaného tepla do vášho bytu zložité a neprehľadné, poradíme vám, ako porozumieť vyúčtovaniu za kúrenie a lepšie sa v ňom zorientovať.

Tento článok je pokračovaním textu Ako porozumieť vyúčtovaniu I. a Ako porozumieť vyúčtovaniu II.

Úvod

V predchádzajúcich článkoch sme si vysvetlili, čo sú merateľné a nemerateľné služby a ako správca zisťuje ich spotrebu a ako sa vyznať vo vyúčtovaní studenej a teplej vody. V tomto článku sa budeme venovať vyúčtovaniu nákladov za ústredné kúrenie. Náklad na teplo zvyčajne býva najvyššou položkou vo vyúčtovaní, môže sa vyšplhať na tretinu až polovicu celkových nákladov na byt, preto je dobré orientovať sa v tom, ako vám správca spotrebované teplo účtuje.

Rozpočet nákladov na teplo

Vo väčšine bytových domov na Slovensku sa náklady na teplo rozúčtovávajú na základe odčítaných údajov nameraných na pomerových rozdeľovačoch tepla alebo meračoch tepla. Celkové náklady na teplo v bytovom dome sa rozdeľujú medzi konečných užívateľov na dve zložky – základnú a spotrebnú.

Pomer jednotlivých zložiek je určený vyhláškou, ale tá dáva možnosť, aby si vlastníci bytov odsúhlasili na domovej schôdzi iný pomer.

Základná zložka predstavuje náklady za spotrebované teplo rozpočítané na plochu bytu či nebytového priestoru. Pokrýva tiež fixné náklady na pohotovostný výkon vykurovacej sústavy, prestupy tepla, tepelné straty a vykurovanie spoločných priestorov domu.

Spotrebná zložka zahŕňa náklady na teplo, ktoré sú vypočítané na základe údajov odčítaných z meračov tepla alebo pomerových rozdeľovačov tepla, ktoré zobrazujú spotrebu tepla pre konkrétnu bytovú jednotku. Výšku spotrebnej zložky môže užívateľ bytu ovplyvniť reguláciou teploty v byte.

Odpočet meračov tepla

V súčasnosti už väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome preferuje merače, ktoré umožňujú diaľkový odpočet dát  s využitím rádiových vĺn. Takéto odpočty sú presnejšie a zvyšujú komfort užívateľov bytov. Taktiež prevládajú v bytoch merače, ktoré sa nulujú vždy k 31.12. Počet spotrebovaných dielikov ostáva uložený v pamäti merača a od 1.1. sa začína spotreba počítať odznova.

Ako porozumieť vyúčtovaniu tepla

 

Rozúčtovanie ústredného kúrenia

8a. zúčtovacie obdobie
8b. celkové náklady za bytový dom v eur
8c. náklady na ústredné kúrenie v tomto bytovom dome sú zložené zo základnej a spotrebnej zložky.
8d. základnú zložku tvorí 50% z celkových nákladov za bytový dom
8e. celková podlahová plocha bytového domu v m2
8f. cena za kúrenie na 1 m2
8g. podlahová plocha vašej nehnuteľnosti
8h. váš náklad na základnú zložku v eur
8i. spotrebná zložka
8j. náklad na spotrebnú zložku vo výške 50% z celkových nákladov bytového domu
8k. spotrebované dieliky tepla za celý bytový dom
8l. cena za dielik tepla
8m. vaša spotreba dielikov
8n. váš náklad na spotrebnú zložku v eur
8o. vaše celkové náklady na teplo
8p. súčet základnej a spotrebnej zložky
8q. údaje potrebné na výpočet tepla
8r. cena tepla odhliadnuc od rozdelenia na základnú a spotrebnú zložku
8s. množstvo tepla potrebného na vykúrenie 1 m2
8t. množstvo tepla potrebného na vykúrenie vášho bytu

Poplatky za služby spojené vyúčtovaním tepla v bytovom dome

9a. celkový náklad za služby za bytový dom
9b. poplatok za byt
9c. celková výška poplatku za byty
9d. počet bytov v bytovom dome
9e. jednotková cena za byt
9f. počet bytov, ktorý vlastníte v bytovom dome
9g. váš náklad na poplatok za byt
9h. poplatok za odpis meračov
9i. celková výška poplatku za byty
9j. počet odpísaných meračov tepla
9k. jednotková cena za byt
9l. počet odpísaných meračov tepla vo vašom byte
9m. váš náklad na poplatok za odpis meračov tepla
9n. poplatok pri výmene užívateľov
9o. celková výška poplatku za výmenu užívateľov za celý bytový dom
9p. počet výmen užívateľov v bytovom dome
9q. jednotková cena jednu výmenu užívateľa
9r. počet výmen užívateľov vo vašom byte
9s. váš náklad na poplatok za výmenu užívateľov
9t. váš náklad na poplatky za služby spojené vyúčtovaním tepla v bytovom dome
9u ꓿ 9g + 9m + 9s
9v. váš celkový náklad na teplo
9x ꓿ 8p + 9u

Vaše odpočítané hodnoty z meračov tepla

10a. číslo merača v obývačke
10b. číslo merača v kuchyni
10c. korekcia polohy (týmto koeficientom sa prepočítava vaše spotrebované teplo. Výška koeficientu sa odvíja od toho, na ktorej svetovej strane sa nachádza izba v byte, a teda, či potrebujete viac alebo menej tepla na jej vykúrenie)
10d. dátum, ku ktorému boli odčítané merače tepla
10e. merače sa nulujú, takže ich počiatočný stav bol 0
10f. konečný stav meračov k 31.12.
10g. vaše spotrebované jednotky tepla

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - Ako rozumieť vyúčtovaniu energií a služieb? (2. časť)
Financie

Vyúčtovanie za vodu (2. časť)

články - 3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia
Správa nehnuteľností

3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia

články - Ako zistiť, či bude vaša nehnuteľnosť výnosová
Financie

Ako zistiť výnosnoť vašej nehnuteľnosti