Správa nehnuteľností

5 zásad, ako mať dobré vzťahy s nájomcom

články - 5 zásad, ako mať dobré vzťahy s nájomcom
Dodržiavanie morálnych zásad v nájomnom vzťahu je dôležité rovnako ako v každom inom obchodnom a medziľudskom vzťahu. Dopomôže k vybudovaniu rešpektu a dôvery medzi vami a vaším nájomcom, čo vedie k zlepšeniu komunikácie. Vďaka tomu dokážete jednoduchšie riešiť situácie, v ktorých sa môžete ocitnúť.

Dodržiavajte zmluvu

Na to, aby ste s vaším nájomcom mali dobré vzťahy, v prvom rade si uzatvorte nájomnú zmluvu v písomnej forme. Nájomná zmluva by mala byť jasná a presná a mala by sa dodržiavať bez výnimky. Ak je nájomca schopný platiť nájomné a dodržiavať podmienky zmluvy, mali by ste byť aj vy schopný strpieť nájomcove právo užívať byt a plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy. Ak prenajímate zariadený byt, súčasťou nájomnej zmluvy je aj inventárny zoznam. Preto, ak sa nejaký inventár pokazí, čo najskôr ho vymeňte. Inak má nájomca právo požadovať zľavu z nájomného. Dobrý spôsob, ako získať právnikom napísanú nájomnú zmluvu, je registrácia na portáli trh.eu.

Poskytnite nájomcovi dôstojné bývanie

Prenajímaný byt by mal byť v stave prispôsobenom na riadne, bezpečné a nerušené užívanie. Pri posúdení jeho stavu si vždy položte otázku, či by ste vy sami išli bývať do bytu, ktorý ponúkate na prenájom. Ak sa aj vyskytne nejaký problém, napríklad vlhnutie stien alebo pokazené kúrenie, snažte sa ho čo najskôr odstrániť, aby mal váš nájomca dôstojné podmienky na bývanie

Rešpektujte súkromie nájomcu

Nájomca má právo na súkromie a mali by ste to rešpektovať. Vyvarujte sa neoprávneným kontrolám alebo vniknutiam do nehnuteľnosti bez jeho súhlasu. Na kontrolu prichádzajte vždy vopred ohlásený.

Pri financiách buďte transparentní

K otázke peňazí pristupujte vždy transparentne. Spolu s vyúčtovaním spotrebovaných energií a služieb poskytnite vždy aj všetky potrebné informácie o jeho výpočte. V prípade vzniknutého preplatku vráťte nájomcovi peniaze vždy a bez zbytočného odkladu. Ak neviete, ako vyúčtovanie energií urobiť, využite na to portál trh.eu.

Férové jednanie pri financiách vám pomôže vybudovať si s nájomcom dôveru. O to viac sa potom bude snažiť udržiavať vašu nehnuteľnosť v dobrom stave a spolupracovať, napríklad pri jej odovzdaní na konci nájomného pomeru.

Vychádzajte nájomcovi v ústrety

Správajte sa k nájomcovi tak, aby sa vo vašej nehnuteľnosti cítil ako doma. Nalepte štítok s jeho menom na schránku a zvonček, dajte mu k dispozícii pivnicu a udeľte mu súhlas na prechodný alebo trvalý pobyt.

Bližšie o výhodách, ktoré z toho plynú aj pre vás, si môžete prečítať v tomto článku:
Trvalý pobyt v prenajatom byte →

S nájomcom komunikujte otvorene a zaujímajte sa o jeho potreby. Pomôže to pri riešení akýchkoľvek otázok alebo problémov, ktoré by mohli v budúcnosti vzniknúť. Ak má nájomca nejaké sťažnosti, mali by ste ich vypočuť a snažiť sa nájsť riešenie, ktoré bude pre obe strany uspokojivé.

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
Správa nehnuteľností

Ako efektívne propagovať nehnuteľnosť na prenájom

články - Práva a povinnosti pri nájme bytu
Správa nehnuteľností

Práva a povinnosti pri prenájme bytu

články - 3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia
Správa nehnuteľností

3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia