Návod

Vyúčtovanie za plyn

Ako porozumieť vyúčtovanie za plyn
Z čoho sa skladá cena plynu a čo znamenajú položky vo vyúčtovacej faktúre od dodávateľa? V tomto článku sa venujeme vyúčtovaniu za dodávku zemného plynu do nehnuteľnosti, ktorú prenajímate.

Akú mal nájomca spotrebu plynu

Stav spotreby plynu zisťuje vlastník distribučnej siete, ktorý nie je prepojený na žiadneho dodávateľa. Tým je zaručené objektívne sledovanie spotreby plynu, bez ohľadu na to, ktorý dodávateľ pre vás zabezpečuje dodávku. Zisťovanie stavu spotreby je ustanovené zákonom a musí byť vykonané. Pracovníci distribučnej spoločnosti zisťujú stav spotreby odpočtom plynomera osobne alebo nainštalovaným inteligentným meradlom. To vykonáva odpočet automaticky odoslaním údajov do miesta spracovania. Vaše vyúčtovanie za plyn by malo tieto údaje obsahovať.

K vyhotoveniu vyúčtovania pre vášho nájomcu je však dôležité, aby ste chodili odpisovať plynomer aj vy osobne. Zrejme sa pýtate prečo, keď ho odpisujú pracovníci distribučnej spoločnosti. Vo vyúčtovacej faktúre bude uvedený stav práve k tomu dňu, ku ktorému bude váš dodávateľ zostavovať vyúčtovaciu faktúru. Vy, pravdepodobne, budete chcieť nájomcovi urobiť vyúčtovanie za iné obdobie. O tom, ako nájomcovi urobiť vyúčtovanie energií, si prečítate v článku Vyúčtovanie energií pri prenájme.

Čo znamenajú položky vo faktúre za plyn

Pri čítaní vyúčtovacej faktúry sa môžete stretnúť s výrazmi alebo skratkami, ktorým možno nerozumiete, alebo neviete, ako dodávateľ fakturovanú sumu vypočítal. Pre takéto prípady sme pre vás pripravili vysvetlenie jednotlivých položiek vo faktúre za plyn.

články - vyúčtovanie za plyn

Čo tvorí cenu plynu

Cena plynu sa skladá z ceny za dodávku plynu, za distribúciu a za prepravu. Vo vašej vyúčtovacej faktúre môžete toto rozdelenie vyzerať takto:

články - vyúčtovanie plyn

 

Aké údaje zadávate do portálu

Portál trh.eu vie za vás vypočítať nájomcovu spotrebu energií presne za obdobie, v ktorom si vašu nehnuteľnosť prenajímal. Je k tomu potrebné pravidelne odpisovať stavy meračov (na začiatku a konci nájomného vzťahu a kalendárneho roka) a tieto stavy evidovať v sekcii Merače. Rovnako treba v sekcii Náklady poznačiť jednotkovú cenu energií, pri plyne to je cena za 1 m3 plynu, ktorú vám dodávateľ účtoval v zúčtovacom období a fixnú mesačnú platbu za 12 mesiacov. Ako zadávať ceny ostatných energií si prečítajte v článku

Cenu za 1 m3 plynu = cena 1kWh (súčet ceny dodávateľa, ceny distribúcie a ceny prepravy * množstvo nachádzajúce sa v 1 m3 (spaľovacie teplo)

Fixná mesačná platba za 12 mesiacov  = (fixná mesačná sadzba dodávateľa + fixná mesačná sadzba za distribúciu + fixná mesačná sadzba za prepravu) * 12 mesiacov * 1,2 DPH

Ak máte problém zorientovať sa v položkách vo vašej vyúčtovacej faktúre, pošlite nám ju emailom aj s otázkami a my vám poradíme, ako údaje zadať do portála.

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - 5 zásad, ako mať dobré vzťahy s nájomcom
Správa nehnuteľností

5 zásad, ako mať dobré vzťahy s nájomcom

Správa nehnuteľností

Ako efektívne propagovať nehnuteľnosť na prenájom

články - Trvalý pobyt v prenajatom byte
Správa nehnuteľností

Trvalý pobyt v prenajatom byte