Financie

Ako porozumieť vyúčtovaniu energií a služieb? (1. časť)

Vyúčtovanie energií
Účet za spotrebované energie a služby vo vašej nehnuteľnosti vám bol doručený do konca mája, určite už teda viete, ako váš nájomca hospodáril. V tomto článku si vysvetlíme, ako rozumieť vyúčtovaniu, ktoré ste obdržali od správcu alebo spoločenstva vo vašom dome.

Úvod

Je jedno, či máte vo vašom bytovom dome „správcu“ alebo „spoločenstvo“, (v tomto článku budeme pre oba prípady používať výraz správca), v oboch prípadoch ste vy, vlastník bytu, zmluvou viazaný uhrádzať mu každý mesiac peňažnú sumu za merateľné a nemerateľné služby, ktoré poskytuje. Medzi nemerateľné služby patrí napríklad osvetlenie alebo upratovanie spoločných priestorov, medzi merateľné napríklad dodávka studenej a teplej vody.

Bližšie sa téme poskytovaných služieb spojených s prenájmom venujeme v tomto článku:
Úvod ku správe bytového domu (článok 3 z 3) →

Merateľné a nemerateľné služby

Pri nemerateľných službách, ako je už z názvu jasné, nedokážeme odmerať, kto koľko danej služby spotreboval, preto správca na konci roka iba zistí celkový účet za službu a ten rozráta jednotlivým vlastníkom bytov, pričom berie do úvahy počet osôb, ktoré v byte spoločne žijú.

Pri merateľných službách je ich vyúčtovanie oveľa presnejšie, pretože vieme, kto koľko danej služby spotreboval. Samozrejme, za predpokladu, že majú byty na každú takúto službu namontované merače, čo je v dnešnej dobe už v drvivej väčšine prípadov. Preto správca chodí odpisovať merače minimálne raz ročne, aby zaznamenal spotrebu v každom byte.

Odpisovanie stavu meračov

Rovnako by ste mali postupovať aj vy vo vašej nehnuteľnosti, ktorú prenajímate. Všetky energie spotrebované počas roka, ktoré vám dodávateľ účtuje, nemusel spotrebovať váš aktuálny nájomca, mohol sa do bytu nasťahovať až v priebehu roka, (napríklad v apríli). Preto je dôležité, aby ste vedeli jeho spotrebu vyčísliť až od tohto mesiaca, v ktorom nehnuteľnosť reálne užíval. Preto by ste mali odpísať stav meračov vždy pred odovzdaním nehnuteľnosti do užívania nájomcovi, a rovnako aj pred prebratím z užívania, teda na konci nájomného pomeru. Odpísaním stavu meračov na prelome rokov si zase zabezpečíte dôkaz o tom, koľko merateľných služieb spotreboval počas kalendárneho roka. Na základe týchto získaných údajov vám portál trh.eu vyhotoví vyúčtovanie za obdobie, v ktorom nájomca váš byt užíval.

Článok o tom, ako nájomcovi vyúčtovať spotrebované energie a služby, nájdete tu:
Vyúčtovanie energií pri prenájme →

Čo obsahuje vyúčtovanie

Údaje, ktoré vy vyúčtovaní nájdete, hovoria o tom, či boli náklady na prevádzku bytu a bytového domu v zúčtovacom období vyššie alebo nižšie ako suma, ktorú ste zaplatili na preddavkoch na základe zálohového predpisu. A teda aj preddavky, ktoré zaplatil nájomca vám.

Ako stanovíte výšku preddavkov nájomcovi si prečítate v tomto článku:
Ako stanoviť výšku preddavkov na energie a služby spojené s prenájmom bytu? →

Každé ročné vyúčtovanie môže vyzerať inak, pretože zákon nestanovuje jeho presnú formu. Malo by však byť zrozumiteľné a určité. Zrozumiteľné znamená – napr. napísané v slovenskom jazyku s použitím slov, ktorých význam je jasný. Určité – znamená, že spôsob výpočtu jednotlivých čiastok je jednoznačný. Teda, že výsledné čiastky vo vyúčtovaní nie sú závislé od názoru, resp. uhlu pohľadu.

V úvode vyúčtovania vždy nájdete zhrnutie, koľko ste platili za nemerateľné a merateľné služby, v akej výške bol skutočný náklad na ne, aj to, či máte za konkrétnu službu nedoplatok alebo preplatok.

1. Merateľné služby, ktoré správca zistil odpisom stavu meračov
2. Nemerateľné služby, ktorých celkový účet správca rozpočítal medzi byty

V ďalších článkoch si vysvetlíme, ako vám správca robí vyúčtovanie studenej a teplej vody a ústredného kúrenia.
Ako porozumieť vyúčtovaniu studenej a teplej vody →
Ako porozumieť vyúčtovaniu kúrenia →

 

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
Financie

Ako na férové vyúčtovanie energií

články - Vyúčtovanie energií pri prenájme
Financie

Vyúčtovanie energií pri prenájme

články - Ako stanoviť výšku preddavkov na energie a služby spojené s prenájmom bytu?
Financie

Ako nájomcovi stanoviť výšku preddavkov na energie?