Ako efektívne propagovať nehnuteľnosť na prenájom

Súčasná digitálna éra zmenila spôsob propagácie nehnuteľností. Väčšina záujemcov o prenájom začína svoj proces hľadania na internete, preto je dôležité mať silnú prítomnosť najmä v online priestore a vedieť ich tu zaujať.

Ako na férové vyúčtovanie energií

Na to, aby bolo vyúčtovanie spotrebovaných energií v prenajatom byte spravodlivé, je nevyhnutné pravidelne odpisovať stavy meračov. V tomto článku preskúmame, kedy tak treba robiť a ako zo získaných informácií o stavoch vyhotoviť vyúčtovanie pre nájomcu.

Vyúčtovanie za plyn

Ako porozumieť vyúčtovanie za plyn

Z čoho sa skladá cena plynu a čo znamenajú položky vo vyúčtovacej faktúre od dodávateľa? V tomto článku sa venujeme vyúčtovaniu za dodávku zemného plynu do nehnuteľnosti, ktorú prenajímate.

Funkcia Náklady

články - funkcia Náklady

Funkcia Náklady slúži na zadávanie cien energií dodávaných do vašej nehnuteľnosti. V tomto článku si vysvetlíme, ako tieto ceny vyčítať z vyúčtovacích faktúr od vašich dodávateľov.

Vyúčtovanie elektriny

Vyúčtovanie za elektrinu

Vyúčtovanie spotrebovaných energií sa môže zdať ťažko zrozumiteľné, najmä, ak sa cena energie skladá z viacerých položiek, ako je to pri elektrine. V tomto článku si vysvetlíme, čo jednotlivé položky vo vyúčtovaní za elektrickú energiu znamenajú a čo tvorí cenu elektriny.

Prenájom so psom

články - Prenájom s domácim zvieraťom

Ako prenajímatelia ste sa už zrejme rozhodovali, či prenajať byt záujemcovi so psom alebo iným domácim zvieraťom. Tu je niekoľko výhod, ktoré vám takýto prenájom môže priniesť.

Ako ušetriť pri prenajímaní

články - Ako ušetriť pri prenajímaní

Odrádza vás prenajímanie nehnuteľnosti vo vlastnej réžii z dôvodu, že si vyžaduje viac času, úsilia a zodpovednosti? V tomto článku si povieme, ako vašu nehnuteľnosť efektívne propagovať, kde zohnať vzor nájomnej zmluvy pripravenej právnikom, aj ako mať prehľad o príjmoch z prenájmu.

5 zásad, ako mať dobré vzťahy s nájomcom

články - 5 zásad, ako mať dobré vzťahy s nájomcom

Dodržiavanie morálnych zásad v nájomnom vzťahu je dôležité rovnako ako v každom inom obchodnom a medziľudskom vzťahu. Dopomôže k vybudovaniu rešpektu a dôvery medzi vami a vaším nájomcom, čo vedie k zlepšeniu komunikácie. Vďaka tomu dokážete jednoduchšie riešiť situácie, v ktorých sa môžete ocitnúť.

Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?

články - Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?

Ako často a v akej výške môžete vášmu nájomcovi zvýšiť nájomné? Zvyšovanie nájomného je téma, ktorá vyvoláva veľa otázok a často vedie k napätiu medzi oboma stranami, preto sa v tomto článku pozrieme na to, kedy a za akých podmienok ste oprávnený túto zmenu voči vášmu nájomcovi vykonať.

Ako zariadiť byt na prenájom

články - Ako zariadiť byt na prenájom

Otázku, ako zariadiť byt určený na prenájom, si kladie alebo kládol každý prenajímateľ. Pri kúpe zariadenia myslite na to, komu by ste najradšej byt prenajali. Vyberajte nábytok, ktorého časti sa dajú ľahko nahradiť v prípade poškodenia, je flexibilný a farebne neutrálny.

Trvalý pobyt v prenajatom byte

články - Trvalý pobyt v prenajatom byte

Mal by prenajímateľ umožniť nájomcovi nahlásiť si trvalý pobyt v prenajatom byte? V článku sa dočítate, či sú s prihlásením trvalého pobytu spojené nejaké riziká.

Práva a povinnosti pri prenájme bytu

články - Práva a povinnosti pri nájme bytu

V tomto texte sa dočítate, kto zodpovedá za drobné opravy v prenajatom byte a aké ďalšie povinnosti má prenajímateľ a nájomca pri nájme bytu.

3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia

články - 3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia

Čo vás čaká pred prenajatím bytu a čo treba zariadiť počas prenájmu? V tomto článku sa dočítate: 1. kde nájsť vzor nájomnej zmluvy od právnika, 2. ako urobiť vyúčtovanie energií a čo robiť, aby nájomca uhradil nedoplatky, 3. ako mať dôkladný prehľad o príjmoch a výdavkoch z prenájmu.

Odpis stavu meračov

články - odpis stavu meračov

Je potrebné chodiť odpisovať stav meračov v prenajatom byte? Má toto prenajímateľ robiť? Načo je to dobré? Nestačí merač fotiť? Všetky odpovede sa dozviete v tomto článku.

Čo urobiť, aby nájomca uhradil nedoplatky za energie?

články - nedoplatky za energie

Pri prenájme bytu môže nastať situácia, keď nájomca nechce uhradiť nedoplatok za energie a služby spojené s prenájmom. V tomto článku rozoberiem príčinu vzniku tohto konfliktu a poradíme vám spôsob, ako ho riešiť.

Ako na prenájom bytu

články - ako na prenájom bytu

Riešite otázku ako prenajať byt? V tomto článku sa dozviete, čo si vyžaduje prenájom bytu po právnej stránke. Čo musí obsahovať nájomná zmluva? Aké sú vzájomné povinnosti prenajímateľa a nájomcu?

Správa bytového domu (článok 1 z 3)

články - správa bxytového domu

V článku postupne vysvetlím: Čo to je správa bytového domu? Čo je lepšie – správca, alebo spoločenstvo? Prečo musí byť v bytovom dome správca alebo spoločenstvo?

Ochrana nájomcov počas koronavírusu COVID-19

články - ochrana nájomcov počas koronavírusu

22. apríla 2020 bol prijatý zákon č. 92/2020 Z.z., ktorým bol zmenený zákon č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Touto zmenou bolo do uvedeného zákona č. 62/2020 Z.z. pridané ustanovenie §3b, ktoré znie nasledovne: