Správa nehnuteľností

Merateľné a nemerateľné služby v bytovom dome (článok 3 z 3)

články - správa bytového domu
V článku vysvetľujeme, čo sú to merateľné a nemerateľné služby v bytovom dome.

Tento článok je jedným zo série článkov Správa bytového domu a nasleduje po tomto článku:
Správa bytového domu (článok 1 z 3)
Úvod ku správe bytového domu (článok 2 z 3) →

Úvod

Či už ide o správcu alebo o spoločenstvo, v oboch vás, ako vlastníka bytu, viaže zmluva každý mesiac mu uhrádzať peňažnú sumu. Ďalej v tomto článku budem výrazom „správca“ myslieť aj „spoločenstvo“. Táto suma však pozostáva z dvoch čiastok (i keď je spravidla platená jednou sumou):

  • úhrady za plnenia
  • úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv (FPÚaO)

Vy platíte za poskytovanie určitých služieb, ktoré ste si objednali (resp. museli ste si objednať, lebo máte takú povinnosť zo zákona). Správca je vaším dodávateľom, ktorý vám tieto služby poskytuje. Spravidla ide o služby ako sú:

  • deratizácia spoločných priestorov
  • osvetlenie spoločných priestorov
  • poistenie domu
  • poplatok za dažďovú vodu
  • dodávka studenej vody
  • dodávka teplej úžitkovej vody
  • dodávka tepla na kúrenie
  • … a mnoho iných

Rozhodovacia väčšina vlastníkov bytov

V niektorých bytových domoch poskytujú osoby spravujúce dom aj také služby, ktoré sa vám nemusia páčiť, resp. by ste si ich najradšej „nekupovali“. Môže to byť napr. káblová televízia. V takom prípade však máte smolu, lebo akonáhle väčšina vlastníkov bytov na schôdzi vlastníkov odsúhlasí, že správca má takúto službu zabezpečovať a poskytovať, musíte sa na ňu skladať tiež. Je to prejavom demokracie pri spravovaní bytového domu – menšina sa musí prispôsobiť väčšine.

Merateľné a nemerateľné služby

Uvedené služby môžeme rozdeliť do dvoch veľkých kategórií – merateľné a nemerateľné. Medzi merateľné patrí napríklad dodávka studenej vody. Iste, len za predpokladu, že každý vlastník má namontovaný na potrubí vodomer, vďaka ktorému je možné presne odmerať, koľko studenej vody minul, čo v dnešnej dobe je drvivá väčšina prípadov. Medzi nemerateľné služby patrí napríklad osvetlenie spoločných priestorov (konkrétne poplatok za elektrickú energiu minutú osvetľovaním spoločných priestorov). Keďže nie je možné odmerať, ktorá konkrétna osoba v bytovom dome si koľko svietila, správca na konci roka iba zistí celkový účet za elektrickú energiu minutú na osvetlenie spoločných priestorov a túto rozráta jednotlivým vlastníkom bytov, berúc do úvahy počet osôb, ktoré v byte spoločne žijú.

Vlastník bytu môže (dobrovoľne) uzatvoriť zmluvu aj s inými dodávateľmi ďalších služieb. Do bežného štandardu služieb patrí napríklad dodávka elektrickej energie, zemného plynu, a čoraz častejšie aj internetového pripojenia.

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - odpis stavu meračov
Správa nehnuteľností

Odpis stavu meračov

články - Ako zariadiť byt na prenájom
Správa nehnuteľností

Ako zariadiť byt na prenájom

články - Trvalý pobyt v prenajatom byte
Správa nehnuteľností

Trvalý pobyt v prenajatom byte