Správa nehnuteľností

Správca a spoločenstvo vlastníkov bytov (článok 2 z 3)

články - správca a spoločenstvo a vlastníkov bytov
Článok odpovedá na otázku - čo je lepšie pri správe bytového domu - správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov?

Tento článok je jedným zo série článkov Správa bytového domu a nasleduje po tomto článku:
Správa bytového domu (článok 1 z 3) →
Merateľné a nemerateľné služby v bytovom dome (článok 3 z 3)

Správca a spoločenstvo vlastníkov

Správca a spoločenstvo vlastníkov bytov sú právnické osoby, ktorých úlohou je spravovať bytový dom. Či je pre konkrétny bytový dom lepšie, aby bol spravovaný správcom alebo spoločenstvom, záleží obyčajne od ľudí, akí žijú v danom dome. Ak v dome žijú aktívni iniciatívni ľudia, disponujúci technickým (stavebným), ekonomickým a právnym vzdelaním, je možné, že si budú dom spravovať dobre sami a teda bude pre nich lepšie zriadiť spoločenstvo. To môže byť tiež lacnejší variant, keďže spoločenstvo nemôže tvoriť zisk, resp. akékoľvek peniaze, ktoré spoločenstvo svojou činnosťou vyprodukuje, musia ostať v spoločenstve. To neznamená, že by predsedovi a členom rady nemohli byť vyplácané odmeny za ich prácu.

Správca na druhej strane je podnikateľ, ktorého cieľom je aj tvoriť zisk a ten následne rozdeľovať majiteľom správcovskej spoločnosti. Časť peňazí, ktoré správca vyberie od vlastníkov, si teda nechá. Dôležité iba je, aby vlastníci vedeli, aká vysoká je odmena za správu. Táto informácia býva súčasťou zmluvy o výkone správy. Podľa mojich skúseností sú správcovia častokrát lepší v spravovaní bytových domov, keďže s tým majú skúsenosti a zamestnávajú odborných ľudí. Sú však väčšinou aj drahší.

Zmluva o výkone správy a zmluva o spoločenstve

V bytovom dome, v ktorom pôsobí správca, existuje aj zmluva o výkone správy. Tá je uzatvorená na strane jednej so správcom a na strane druhej s každým jedným vlastníkom bytu v dome. Ak ste pri kúpe bytu túto zmluvu ani len nevideli a neviete o tom, že existuje, vedzte, že aj vy ste ju podpísali, i keď nepriamo. Pri kúpe bytu je v každej kúpnej zmluve uvedené vyhlásenie kupujúceho, že pristupuje ku zmluve o výkone správy (resp. ku zmluve o spoločenstve, ak je v bytovom dome spoločenstvo). To preto, aby ste sa nemohli vyhovárať, že sa vás táto zmluva netýka. Ak v bytovom dome pôsobí spoločenstvo, tak toto spoločenstvo je zriaďované práve zmluvou o spoločenstve, ktorú opäť musia podpísať všetci vlastníci bytov.

Vlastníci bytov

Zmluvu o výkone správy ako aj zmluvu o spoločenstve môžu vypovedať iba vlastníci hlasovaním na schôdzi. Jednotlivý vlastník sám o sebe nemôže zmluvu vypovedať, ani od nej odstúpiť. Jediným spôsobom, ako sa individuálne „vymaniť“ spod zmluvy o výkone správy (resp. zmluvy o spoločenstve), je predať byt. Predajom bytu automaticky zaniká účasť bývalého vlastníka na zmluvnom vzťahu a na jeho miesto nastupuje nadobúdateľ bytu.

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - Prenájom s domácim zvieraťom
Správa nehnuteľností

Prenájom so psom

články - 3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia
Správa nehnuteľností

3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia

články - Práva a povinnosti pri nájme bytu
Správa nehnuteľností

Práva a povinnosti pri prenájme bytu