Výpoveď z nájmu bytu (2. časť)

V tomto článku sa dozviete:
– musí mať výpoveď z nájmu bytu písomnú formu
– čo všetko musí výpoveď z nájmu obsahovať
– kde získate vzor výpovede z bytu pripravený právnikom
– kedy je výpoveď z nájomnej zmluvy neplatná

Výpoveď z nájmu bytu (1. časť)

V tomto článku sa dozviete:
– na akú dobu môžete uzatvoriť zmluvu o prenájme nehnuteľnosti
– z akých dôvodov sa môže nájomný pomer skončiť
– či môžete predčasne vypovedať nájomnú zmluvu uzatvorenú na dobu určitú

Riziká prenájmu bytu bez zmluvy

prenájom bez nájomnej zmluvy

Prenajímanie bytu bez písomnej nájomnej zmluvy je stále lákavé pre mnohých prenajímateľov. Mylne sa totiž domnievajú, že ak nemajú s nájomcom uzatvorenú písomnú nájomnú zmluvu, prenajímajú byt bez zmluvy. Ústna dohoda o prenájme sa však tiež považuje za zmluvu. Na nasledujúcich riadkoch budeme rozoberať, aké riziká takýto prenájom prináša.

Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?

články - Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?

Ako často a v akej výške môžete vášmu nájomcovi zvýšiť nájomné? Zvyšovanie nájomného je téma, ktorá vyvoláva veľa otázok a často vedie k napätiu medzi oboma stranami, preto sa v tomto článku pozrieme na to, kedy a za akých podmienok ste oprávnený túto zmenu voči vášmu nájomcovi vykonať.

Práva a povinnosti pri prenájme bytu

články - Práva a povinnosti pri nájme bytu

V tomto texte sa dočítate, kto zodpovedá za drobné opravy v prenajatom byte a aké ďalšie povinnosti má prenajímateľ a nájomca pri nájme bytu.

Prenájom bytu nájomcovi s dieťaťom

články - Prenájom bytu nájomcovi s dieťaťom

Na nasledujúcich riadkoch si prečítate, za akých podmienok môže prenajímateľ vysťahovať nájomcu s malým dieťaťom z bytu pri neplatení nájomného a kedy mu musí poskytnúť náhradné bývanie.

Podľa ktorého zákona prenajímať byt

články - Podľa ktorého zákona prenajímať byt

V tomto článku sa pozrieme na to, podľa ktorého zákona je pre prenajímateľa výhodnejšie prenajímať byt, podľa 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka alebo 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu.

Prenajímanie bytu bez nájomnej zmluvy

články - Prenajímanie bytu bez nájomnej zmluvy

Prenajímate byt bez nájomnej zmluvy? Alebo si to aspoň myslíte? Aj ústna dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom je zmluva o prenájme bytu. Je výhodnejšie mať uzatvorenú ústnu alebo písomnú nájomnú zmluvu?

Vzor nájomnej zmluvy

vzor nájomnej zmluvy

V článku sa dočítate, ako rýchlo a jednoducho získate vzor nájomnej zmluvy na byt pripravený právnikom a iné právne dokumenty potrebné pri prenájme nehnuteľností.

Nájomca prestal platiť nájomné (právne riešenie)

články - Nájomca prestal platiť nájomné

V predchádzajúcom článku sme si vysvetlili, ako sa dá neplatič nájomného riešiť mimosúdnou cestou. V tomto článku sa dočítate, aké právne kroky môžete podniknúť, keď nájomca prestal platiť nájomné.

Preverovanie solventnosti nájomcov

články - Preverovanie solventnosti nájomcov

V článku sa dozviete nasledovné: Ako je možné preveriť solventnosť potenciálnych nájomcov? Čo je to Centrálny Register Exekúcií a ako funguje? Existujú nejaké záruky, že nájomca bude platiť riadne a včas?

Ako správne podpísať zmluvu

články - Ako správne podpísať zmluvu?

Kedy je vlastnoručný podpis platným a právne záväzným? Stačí podpísanú zmluvu naskenovať (prípadne odfotografovať fotoaparátom) a poslať? Kedy je potrebné osvedčiť platnosť podpisu? Ktoré strany na zmluve je potrebné podpísať?