Riziká prenájmu bytu bez zmluvy

prenájom bez nájomnej zmluvy

Prenajímanie bytu bez písomnej nájomnej zmluvy je stále lákavé pre mnohých prenajímateľov. Mylne sa totiž domnievajú, že ak nemajú s nájomcom uzatvorenú písomnú nájomnú zmluvu, prenajímajú byt bez zmluvy. Ústna dohoda o prenájme sa však tiež považuje za zmluvu. Na nasledujúcich riadkoch budeme rozoberať, aké riziká takýto prenájom prináša.

Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?

články - Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?

Ako často a v akej výške môžete vášmu nájomcovi zvýšiť nájomné? Zvyšovanie nájomného je téma, ktorá vyvoláva veľa otázok a často vedie k napätiu medzi oboma stranami, preto sa v tomto článku pozrieme na to, kedy a za akých podmienok ste oprávnený túto zmenu voči vášmu nájomcovi vykonať.

Práva a povinnosti pri prenájme bytu

články - Práva a povinnosti pri nájme bytu

V tomto texte sa dočítate, kto zodpovedá za drobné opravy v prenajatom byte a aké ďalšie povinnosti má prenajímateľ a nájomca pri nájme bytu.

Prenájom bytu nájomcovi s dieťaťom

články - Prenájom bytu nájomcovi s dieťaťom

Na nasledujúcich riadkoch si prečítate, za akých podmienok môže prenajímateľ vysťahovať nájomcu s malým dieťaťom z bytu pri neplatení nájomného a kedy mu musí poskytnúť náhradné bývanie.

Podľa ktorého zákona prenajímať byt

články - Podľa ktorého zákona prenajímať byt

V tomto článku sa pozrieme na to, podľa ktorého zákona je pre prenajímateľa výhodnejšie prenajímať byt, podľa 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka alebo 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu.

Prenajímanie bytu bez nájomnej zmluvy

články - Prenajímanie bytu bez nájomnej zmluvy

Prenajímate byt bez nájomnej zmluvy? Alebo si to aspoň myslíte? Aj ústna dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom je zmluva o prenájme bytu. Je výhodnejšie mať uzatvorenú ústnu alebo písomnú nájomnú zmluvu?

Vzor nájomnej zmluvy

vzor nájomnej zmluvy

V článku sa dočítate, ako rýchlo a jednoducho získate vzor nájomnej zmluvy na byt pripravený právnikom a iné právne dokumenty potrebné pri prenájme nehnuteľností.

Nájomca prestal platiť nájomné (právne riešenie)

články - Nájomca prestal platiť nájomné

V predchádzajúcom článku sme si vysvetlili, ako sa dá neplatič nájomného riešiť mimosúdnou cestou. V tomto článku sa dočítate, aké právne kroky môžete podniknúť, keď nájomca prestal platiť nájomné.

Preverovanie solventnosti nájomcov

články - Preverovanie solventnosti nájomcov

V článku sa dozviete nasledovné: Ako je možné preveriť solventnosť potenciálnych nájomcov? Čo je to Centrálny Register Exekúcií a ako funguje? Existujú nejaké záruky, že nájomca bude platiť riadne a včas?

Ako správne podpísať zmluvu

články - Ako správne podpísať zmluvu?

Kedy je vlastnoručný podpis platným a právne záväzným? Stačí podpísanú zmluvu naskenovať (prípadne odfotografovať fotoaparátom) a poslať? Kedy je potrebné osvedčiť platnosť podpisu? Ktoré strany na zmluve je potrebné podpísať?