Právna poradňa

Nájomca prestal platiť nájomné (mimosúdne riešenie)

Nájomca prestane platiť nájomné
V článku sa dočítate, ako môžete mimosúdne riešiť neplatiča nájomného, a naopak, čo by ste ako vlastník a prenajímateľ bytu robiť určite nemali.

Úvod

Pri dlhodobom prenájme nehnuteľnosti sa stáva, že nastane situácia, kedy nájomca prestane platiť nájomné. To, že sa z nájomcu stane neplatič, môže mať množstvo rôznych dôvodov. Ak sa rozhodnete skúsiť túto situáciu najprv riešiť mimosúdnou cestou, prečítajte si, ktoré metódy sú zbytočné, ktoré trestné a ktorými sa vám problém pravdepodobne podarí vyriešiť najskôr.

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť mimosúdne, na rade je podniknúť právne kroky.

Ktoré to sú, si prečítajte v nasledujúcom článku:
Nájomca prestal platiť nájomné (právne riešenie) →

Čo urobiť, aby nájomca uhradil nedoplatok za energie a služby spojené s prenájmom, si prečítate v tomto článku:
Čo urobiť, aby nájomca uhradil nedoplatok za energie a služby spojené s prenájmom? →

Trestnoprávne metódy

V žiadnom prípade nepodporujem akékoľvek násilné metódy riešenia, s ktorými môžu byť (a spravidla aj sú) spojené trestnoprávne následky. Zhrniem to takto. Prenajímateľ by nikdy nemal:

  1. vyhodiť nájomcu (fyzicky) z nehnuteľnosti (bytu),
  2. vyhrážať sa mu násilím,
  3. vystriehnuť, kedy nájomca „nie je doma“ a vymeniť zámky na vstupných dverách,
  4. odpojiť nájomcu od dodávky energií a služieb spojených s nájmom, ktoré patria medzi tzv. „základné služby spojené s prenájmom“.

 

Všetky tieto metódy sú viac-menej trestnými činmi a hoci sa orgánom činným v trestnom konaní nemusí v konkrétnom prípade podariť zozbierať dostatok dôkazov, aby prenajímateľa z páchania trestných činov usvedčili, prenajímateľ by aj tak nemal nikdy takto postupovať, lebo trestné činy sa jednoducho páchať nemajú.

Metódy, ktoré k ničomu nevedú

Občas sa niektorí prenajímatelia rozhodnú nájomcu, ktorý neplatí nájomné, „udať na polícií“. Žiaľ, toto k ničomu nevedie. Neplatenie nájomného nie je trestný čin (ani priestupok) a polícia preto nie je kompetentná takýto problém riešiť. Vyplýva to aj z Listiny základných ľudských práv a slobôd a zároveň aj z článku 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej Republiky, podľa ktorého:

Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok.

Chápem prenajímateľa, ktorý je rozhorčený, že nájomca prestal platiť nájomné, hoci majú uzatvorenú nájomnú zmluvu, boli tak dohodnutí, celá situácia je nefér a prenajímateľ by nájomcu najradšej „nechal zavrieť do basy“, no práve uvedený článok Ústavy SR to neumožňuje.

Psychologická metóda

Som zástancom snahy riešiť problém psychologickou cestou. Tá spočíva predovšetkým v úzkej komunikácií s nájomcom, v snahe zistiť dôvody, prečo prestal platiť a prípadne sa mu snažiť pomôcť v ich riešení. Napokon, problémy nájomcu sú častokrát aj prenajímateľovými problémami. Ak sa situáciu podarí vyriešiť takouto cestou, je to veľká výhoda pre obe strany (v konečnom dôsledku ich to stojí oveľa menej úsilia, menej peňazí a pod.).

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - Kedy musíte nájomcovi poskytnúť bytovú náhradu
Právna poradňa

Kedy musíte nájomcovi poskytnúť bytovú náhradu

prenájom bez nájomnej zmluvy
Právna poradňa

Riziká prenájmu bytu bez zmluvy

články - Podľa ktorého zákona prenajímať byt
Právna poradňa

Podľa ktorého zákona prenajímať byt