Nájomca prestal platiť nájomné (právne riešenie)

články - Nájomca prestal platiť nájomné

V predchádzajúcom článku sme si vysvetlili, ako sa dá neplatič nájomného riešiť mimosúdnou cestou. V tomto článku sa dočítate, aké právne kroky môžete podniknúť, keď nájomca prestal platiť nájomné.

Preverovanie solventnosti nájomcov

články - Preverovanie solventnosti nájomcov

V článku sa dozviete nasledovné: Ako je možné preveriť solventnosť potenciálnych nájomcov? Čo je to Centrálny Register Exekúcií a ako funguje? Existujú nejaké záruky, že nájomca bude platiť riadne a včas?

Ako správne podpísať zmluvu

články - Ako správne podpísať zmluvu?

Kedy je vlastnoručný podpis platným a právne záväzným? Stačí podpísanú zmluvu naskenovať (prípadne odfotografovať fotoaparátom) a poslať? Kedy je potrebné osvedčiť platnosť podpisu? Ktoré strany na zmluve je potrebné podpísať?

Odpis stavu meračov

články - odpis stavu meračov

Je potrebné chodiť odpisovať stav meračov v prenajatom byte? Má toto prenajímateľ robiť? Načo je to dobré? Nestačí merač fotiť? Všetky odpovede sa dozviete v tomto článku.

Čo urobiť, aby nájomca uhradil nedoplatky za energie?

články - nedoplatky za energie

Pri prenájme bytu môže nastať situácia, keď nájomca nechce uhradiť nedoplatok za energie a služby spojené s prenájmom. V tomto článku rozoberiem príčinu vzniku tohto konfliktu a poradíme vám spôsob, ako ho riešiť.

Ako na prenájom bytu

články - ako na prenájom bytu

Riešite otázku ako prenajať byt? V tomto článku sa dozviete, čo si vyžaduje prenájom bytu po právnej stránke. Čo musí obsahovať nájomná zmluva? Aké sú vzájomné povinnosti prenajímateľa a nájomcu?

Správa bytového domu (článok 1 z 3)

články - správa bxytového domu

V článku postupne vysvetlím: Čo to je správa bytového domu? Čo je lepšie – správca, alebo spoločenstvo? Prečo musí byť v bytovom dome správca alebo spoločenstvo?

Ochrana nájomcov počas koronavírusu COVID-19

články - ochrana nájomcov počas koronavírusu

22. apríla 2020 bol prijatý zákon č. 92/2020 Z.z., ktorým bol zmenený zákon č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Touto zmenou bolo do uvedeného zákona č. 62/2020 Z.z. pridané ustanovenie §3b, ktoré znie nasledovne: