Vyúčtovanie za plyn

Ako porozumieť vyúčtovanie za plyn

Z čoho sa skladá cena plynu a čo znamenajú položky vo vyúčtovacej faktúre od dodávateľa? V tomto článku sa venujeme vyúčtovaniu za dodávku zemného plynu do nehnuteľnosti, ktorú prenajímate.

Funkcia Náklady

články - funkcia Náklady

Funkcia Náklady slúži na zadávanie cien energií dodávaných do vašej nehnuteľnosti. V tomto článku si vysvetlíme, ako tieto ceny vyčítať z vyúčtovacích faktúr od vašich dodávateľov.

Vyúčtovanie za vodu (2. časť)

články - Ako rozumieť vyúčtovaniu energií a služieb? (2. časť)

Vo vyúčtovaní za spotrebované energie a služby spojené s užívaním bytu nemusí byť jednoduché orientovať sa. Preto sme pre vás pripravili sériu článkov, v ktorých detailne rozoberáme jednotlivé položky vo vyúčtovaní a vysvetľujeme ich význam a výpočet.