Vyúčtovanie energií a služieb

Video návod, vďaka ktorému dokážete nájomcovi vyhotoviť vyúčtovanie spotrebovaných energií

Z vyúčtovania zistíte, či vám nájomca na preddavkoch zaplatil viac alebo menej ako spotreboval. Pre vyhotovenie vyúčtovania je potrebné do portálu evidovať stavy meračov, ceny za energie od vašich dodávateľov a priradiť nájomcovi cenník preddavkov.