Správa nájomného pomeru

Video vám poskytne návod, ako spravovať vytvorený nájomný pomer

Nahratím podpísanej nájomnej zmluvy k nájomnému pomeru vám vzniknú funkcie časová os udalostí a kalendár pohľadávok. Vo videu sa dozviete, ako na časovú os pridávať ďalšie udalosti a ako sledovať pohľadávky na nájomnom a na preddavkoch v kalendári.