Stanovenie preddavkov na energie

Video vám ukáže používanie nástroja Preddavky na stanovenie výšky preddavkov na energie a služby

Výšku preddavkov stanovíte podľa vašich nákladov na energie dodávané do nehnuteľnosti. Vyčítate ich z vyúčtovacích faktúru od vašich dodávateľov energií.