Vytvorenie nákladov na nehnuteľnosť

Video vás prevedie procesom vytvorenia nákladov na energie dodávané do nehnuteľnosti

Ceny energií vyčítate z vyúčtovacích faktúr od vašich dodávateľov. Na základe nich stanovíte nájomcovi výšku mesačných preddavkov, ktoré vám bude platiť.