Vytvorenie nájomného pomeru

Video návod vysvetľuje, ako na portáli vytvoriť nájomný pomer a vygenerovať nájomnú zmluvu

Nájomná zmluva a všetky ostatné dokumenty potrebné pri prenajímaní, ktoré portál generuje, sú pripravené právnikom.