Tvorba nájomnej zmluvy

Video vás krok po kroku prevedie procesom vytvorenia nájomnej zmluvy na portáli

Vďaka portálu dokážete vytvoriť nájomnú zmluvu na prenájom bytu podľa zákona o krátkodobom nájme bytu alebo podľa Občianskeho zákonníka na dobu určitú. Rovnako môžete vytvoriť nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov alebo na prenájom stavby.