Pridávanie nájomcov na portál

Video vás prevedie procesom pridávania vašich nájomcov do portáu trh.eu

Funkcia slúži na zápis identifikačných údajov o nájomcoch, ktoré portál využíva pri generovaní nájomných zmlúv a iných právnych dokumentov.