Funkcia Finančný prehľad

Video vysvetľuje používanie funkcie, ktorá poskytuje prehľad o financiách týkajúcich sa nehnuteľnosti

Prístup k tejto funkcii majú predplatitelia programu Profi. Správne používanie funkcie Finančný prehľad je dôležité pre exportovanie finančnej závierky, ktorá slúži ako podklad k daňovému priznaniu.