Tvorba dokumentov

Video návod vysvetľuje, ako na portáli vytvoriť dokumenty potrebné pri prenajímaní nehnuteľnosti

Odovzdanie nehnuteľnosti nájomcovi a prebratie nehnuteľnosti od nájomcu po skončení nájomného pomeru. Rozpis preddavkov na energie a služby, odpis stavu meračov, inventárny zoznam, či upomienka pri neplatení. Tieto všetky a ešte veľa ďalších dokumentov, ktoré potrebujete pri prenajímaní, si viete vygenerovať cez portál.